Горивната помпа- предназначение и възможни проблеми

При моторните превозни средства с вътрешно горене могат да се срещнат различни разновидности на горивните помпи, в зависимост от това дали автомобилът е с бензинов или дизелов двигател, съответно и предназначението им е различно. При бензиновите двигатели горивната (бензиновата) помпа има основно две предназначения: да осигури нужното количество гориво до двигателя (необходимия дебит) и то да бъде с определно налягане. Обикновено в зависимост от това дали агрегатът е с едноточково впръскване (моноинжекция, single point injection) или многоточково такова (пълна инжекция, multipoint injection), горивните помпи правят различно налягане, като при едноточковото е около 1bar, при многоточковото около 3-4 bar. За най-точно определяне на вида на помпата е нужна справка в техническата документация за съответния автомобил и двигател. Също така бензиновите помпи могат да имат и различно място на монтаж: в резервоара на автомобила или извън него (обикновено близо до задния мост на автомобила). Монтираните в резервоара помпи са закрепени неподвижно посредством "кошница", обикновено тя е комплект заедно с поплавъка (нивомера за количеството гориво). Под помпата има "цедка", която се явява "първичен" филтър на горивото. Той предпазва помпата от попадането на мръсотия или твърди частици, който биха я повредили. Недостатък тук е, че този филтър може да се запуши с годините (некачествено гориво, ръжда в резервоара и т.н.) и да доведе до изгарянето на помпата, тъй като тя започва да се натоварва много повече и да прегрява. Разбира се, преди това може да са налице и съответните симптоми, но за това малко по-долу. Примерна снимка на помпа монтирана в резервоара, извадена от "кошницата" отляво и същата, но в разглобено състояние отдясно.

При дизеловите автомобили и по-точно при комън рейл (common rail) двигателите също може да се срещне такъв тип помпа, но там е в ролята на "подкачваща" помпа. Тук задачата й е същата: да създаде нужен дебит и налягане (обикновено около 3 bar) до помпата за високо налягане. Местоположението също може да е в резервоара или извън него.

Проблемите, които могат да настъпят с горивната помпа са различни и най-често са свързани със замяната й с нова. Тъй като това си е електрически компонент често се случва по една или друга причина помпата да изгори. Не е изключено и износване на детайли вътре в нея като четки, колектор, помпен елемент, което от своя страна също води до смяната и с друга. Независимо какъв е проблемът, той оказва пряко влияние на работата на двигателя или изобщо невъзможността му да стартира. При съмнение за проблем с горивната помпа е задължително преди да се пристъпи към замяната й да се направят някои замервания, като: замерване налягането на горивото, което прави помпата (съобразно техническата документация на автомобила и посочените норми), както и дебита, който прави (определено количество за определено време); проверка на електрическото захранване на помпата (за липса на захранване или спад на напрежението, което от своя страна води и до спад на капацитета на помпата); проверка на захранването с гориво на помпата (запушена "цедка" под помпата, водещо до натоварване на помпата, характерен звук от нея, спад на наляганео и др.); проверка или замяна на горивния филтър и др.

Важно за удължаване на правилното действие на горивната помпа е в резервоара да има винаги количество поне 15л. нов "свеж" бензин. Това важи в пълна степен за автомобили, движещи се предимно на алтернативно гориво (газ, метан...). Ако не е изпълнено това, не означва че помпата задължително ще се повреди, но вероятността да стане това е по-голяма. Причина е, че тя се охлажда веднъж от самия бензин, който я облива отвън (когато тя е в резервора) и отново когато той преминава през нея. Ако се кара на газ и с малко бензин в резервоара, който е "престоял" и особено когато помпата не е направена да се спира автоматично при преминаване на газ, вероятността скоро да се наложи замяната й е голяма. А нова помпа може да струва от няколко десетки до няколко стотин или няколко хиляди лева, в зависимост от марката и модела автомобил. Нещо, което не е за подценяване и пренебрегване.