Проблеми със задния мост при Renault модели с торсионно окачване

При автомобилите с марка Renault, използващи торсионно окачване, се срещат основно два вида задни мостове, като всеки един от тях има конструктивна разлика, но принципът е еднакъв. Монтират се мостове с два и четири торсиона. Лесно се различават визуално, освен по броя на торсионните прътове, при моделите с два такива, те са монтирани в "тръба", която ги покрива. "Тръбите" са две на брой, като по средата връзката межу тях се осъществява посредством иглени лагери. Такива модели задни мостове се монтират при Renault 19, Clio1, Megane1, Kangoo, Renault 5. Срещат се при малолитражните изпълнения и със сравнително ниска мощност (до 90кс.), но е възможно да има и изключения, особено ако мостът е сменян поради някаква причина. Примерна снимка на двуторсионен заден мост в неразглобено състояние отляво на текста.

Четириторсионните задни мостове се монтират на моделите с по-висока мощност, обикновено над 90кс. Тук мостът се състои от цяла греда, 4 на брой торсионни прътове, съедини но средата посредством сдвоени втулки. Два от торсионите се водят носещи, а другите два стабилизиращи. Разликата тук е в броя на торсионите, разположението, тампоните на моста и в самите торсиони. Независимо дали мостът е с два или четири торсиона, всеки един от тях има посока на монтаж, т.е. ляв и десен торсион. За по-лесно ориентиране самите торсиони или имат маркер (обикновено точка/отметка), съответно две отметки за ляв и три отметки за десен торсион, като ляво се счита стрната от водача на автомобила, при европейски тип на движение по пътищита, т.е с ляв волан, или имат цветова маркировка - бял,зелен и жълт цвят за десен торсион и бял, зелен, червен цвят за ляв торсион. Проблемите, които се срещат при тези типове заден мост са няколко, в зависимост от модела. При двуторсионните мостове проблемите, които са често налице са свързани със скъсването на тампоните на моста, разбиване на иглените лагери по средата на моста, в по-редки случаи и скъсване на торсионен прът. При скъсани тампони на моста се плучава "тропане" при преминаване по неравности или скърцане на гума в метал. Визулано може да се определи дали са за смяна или не тампоните, ако са отлепени или са много напукани/нацепени е желателно да се сменят. При разбити иглени лагери се получава характерно скърцане при преминаване през неравности (отначало), като се стигне до осезаемо тропане (при вече доста разбити лагери). Тук също може да се диагностицира дали са за смяна, като за целта е нужен канал или подемник. Снимка на "разделен" двуторсионен заден мост при смяна на иглените лагери.

При скъсан торсион задната част на автомобила "пропада" ниско долу. Това е признак, че има счупен торсионен прът. При четириторсионните мостове това е по-често срещан проблем, тъй като торсионите са открити и метеорологичните условия влияят пряко върху състоянието им (ръждата е най-честата причина за счупването на торсион, разбира се и умората на материала, както и системното претоварване на автомобила). При двуторсионите мостове това е по-рядко срещан проблем, тъй като там торсионите са защитети до определена степен от "тръбата" в която са монтирани. При моделите Laguna1, Megane Scenic и др. се монтират 4-торсионни мостове, като същите се различават в определена степен с изброените по-горе Renault 19, Megane, Kangoo и др.